Få overblik over energiforbruget i dit hus

Der er flere parametre man kan måle på, hvis man gerne vil have overblik over energiforbruget i sit hus. Man bruger el til belysning og hvidevarer og opvarmningen kommer måske fra naturgas, olie eller andre energikilder. Hvor meget man reelt bruger, kan være svært at overskue. Og hvad ville det koste, hvis man gerne ville forbedre noget? Kan det svare sig? Der er mange spørgsmål, hvis man ønsker et overblik over energiforbruget i sin ejendom.

Hvis du skal sælge din ejendom, så er det lovpligtigt at få lavet et Energimærke på hus og ind imellem også udhuse. Du kan ikke lave et Energimærke på hus selv. Her er der brug for uvildige eksperter, som kan komme og foretage målinger og lave beregninger. Hos Botjek.dk kan du bestille et Energimærke på hus ved at udfylde en formular, som du så kan sende ind online. Det er meget let og lige til. Der går højst 24 timer før du har en aftale med eksperterne på plads.

Overblik og udregninger

Når eksperterne laver et Energimærke på hus, så gennemgår de hele husets installationer og analyserer isolering og andre faktorer, der har indflydelse på energiforbruget på dit hus. Der udarbejdes en rapport, hvoraf det fremgår, hvor store omkostninger der er til energi på årsbasis. Så kan køberne se, hvad de har at gå ud fra, når de skal lægge deres budget.

Af rapporten på et Energimærke på hus vil det også fremgå om der er muligheder for at forbedre og optimere energiforbruget. Også om det kan svare sig at gøre det. Og hvis det er rentabelt, vil prisoverslag på forbedringer og optimering fremgå af rapporten. Et Energimærke på hus er altså ikke bare et overblik over den nuværende situation, men også et blik fremad.

Til alle parters fordel

Et Energimærke på hus er en uvurderlig hjælp for køber. Men for dig, som skal sælge, er det også en god ting at vide at alle kort bliver lagt på bordet, så køber ikke senere kan komme og brokke sig. Det er godt for alle parter, at der er forventningsafstemt, så alt er tydeligt.